ИЗВЕСТУВАЊЕ

И З В Е С Т У В А Њ Е

Се известуваат сите водокорисници дека согласно Одлука на Управниот одбор на    ЈП Стрежево – Битола број 02-392/4 од 17.05.2022 година за следното:

- Договорите за користење на вода со корисниците на вода за наводнување да се склучат во период од 20.05.2022 година до 20.06.2022 година,

- Корисниците на вода за наводнување кои нема да го испочитуваат рокот наведен во член 1 од оваа Одлука ќе го плаќаат годишниот надоместок зголемен за 1.000,00 денари казна,

- Сите корисници на вода за наводнување од ХС Стрежево кои нема да ги пријават површините и земјоделските култури и нема да склучат договор за наводнување, а самоволно ќе пуштаат вода за наводнување за така наводнатите површини односно култури, ќе плаќаат за 100% зголемена цена од постоечката.

Стрежево непродуктивните новогодишни трошоци ќе ги донира за лечење на млада битолчанка

Денес дониравме финансиски средства за лекување на млада битолчанка, со надеж да помогнеме една храбра, самохрана мајка да може да продолжи по својот животен пат и покрај сите пречки и пдеизвици.

Повеќе: Стрежево непродуктивните новогодишни трошоци ќе ги донира за лечење на млада битолчанка

Страница 7 од 43