ЈП “Стрежево” набави нови возила

Со сопствени средства, инвестиција од 6,5 милиони денари, Стрежево успешната година ја заокружи со набавка на 5 (пет) нови возила:три теренски возила, едно товарно моторно возило со носивост до 3.5 тона, едно то­­­­­­варно моторно возило со ладилник за транспорт на свежа риба и инвестиција во ме­ха­ни­­­чарската работилница.

Повеќе: ЈП “Стрежево” набави нови возила

Стрежево ја намали цената на пастрмката

Со оглед на исклучително сложениот период во кој се наоѓаме, ЈП "Стрежево" - Битола ја намали цената на пастрмката, одгледувана во сопствените рибници (црвена пастрмка по цена од 260 денари и бела по цена од 240 денари).

Повеќе: Стрежево ја намали цената на пастрмката

Хидросистемот “Стрежево” успешно ја заврши сезоната за наводнување

Претпријатието во извонредно сложени услови, оваа година максимално одговорно управуваше со хидротехничките објекти и успеавме да обезбедиме оптимални услуги на корисниците на вода за наводнување на земјоделските површини.
Повеќе: Хидросистемот “Стрежево” успешно ја заврши сезоната за наводнување

Страница 7 од 40