Поставена нова урбана опрема - втор летниковец на Акумулацијата Стрежево

Во близина на селото Лера, од левата страна на главниот пристапен пат до рекреативната зона акумулација Стрежево, ЈП Стрежево" - Битола постави урбана опрема - Летниковец, во непосредна близина на првиот, кој го изградивме минатата година.

Со реализацијата на оваа активност се заокружува едно функционално решение и урбаното уредување и се обезбедува исклучително живописен поглед на акумулација Стрежево и неговата околина. Денес добивме уредено место каде што граѓаните ќе можат да се рекреираат и уживаат во природните убавини" - изјави директорот Методија Граматковски.

Повеќе: Поставена нова урбана опрема - втор летниковец на Акумулацијата Стрежево

Директорот на ЈП “Стрежево” - Битола и министерот Димковски во работна посета на Лисолај, Бистрица и Логоварди

Директорот на ЈП “Стрежево” - Битола, Методија Граматковски заедно со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Трајан Димковски, придружуван од претставници на ресорното министерство, се сретнаа со земјоделци од селата Логоварди и Бистрица и ја посетија живинарската фарма “Бели Мост”, лоцирана во битолското село Лисолај.

Повеќе: Директорот на ЈП “Стрежево” - Битола и министерот Димковски во работна посета на Лисолај, Бистрица...

Рехабилитација на пристапните патишта до Акумулацијата Стрежево

Изминатите денови се изврши рехабилитација на главниот и помошниот пристапен пат до акумулацијата Стрежево. Патот го користат рекреативните риболовци, локалното население, спортисти и вработените од претпријатието.

Повеќе: Рехабилитација на пристапните патишта до Акумулацијата Стрежево

Страница 11 од 43