Стрежево ја изгради првата сопствена фотоволтаична централа

Хидросистемот Стрежево е првото Јавно претпријатие во државата кое со сопствени средства во вредност од околу 30.000.000,00 денари изгради своја фотонапонска електроцентрала на земја со моќност од 500kW, како нова инвестиција, на локација Брана Стрежево.
Повеќе: Стрежево ја изгради првата сопствена фотоволтаична централа

ЗК Пелагонија го загрозува работењето на Стрежево

Раководството на Стрежево ќе ги преземе сите законски мерки и нема да дозволи земјоделците и правните лица да се соочат со рестрикции на вода, граѓаните да немаат доволно вода за пиење и да се загрози исплатата на плата на 250-те вработени, и ќе продолжи професионално и успешно да го води Хидросистемот .

 

Повеќе: ЗК Пелагонија го загрозува работењето на Стрежево

Порибување на Aкумулацијата „Стрежево”

Денес министерот, Љупчо Николовски, заедно со директорот на ЈП “Стрежево“ – Битола, Методија Граматковски , учествуваа во порибувањето на водите на акумулацијата Стрежево со 1.000 единки подмладок од крап и 5.000 единки подмладок од пастрмка, како дел од активностите за зачувување и заштита на животната средина, спречување на еколошки проблеми и зачувување на биодиверзитетот,

Повеќе: Порибување на Aкумулацијата „Стрежево”

Страница 3 од 43