Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Стрежево меѓу првите по нивото на транспарентност

Мониторингот е спроведен од страна на Агенцијата за заштита на правото на пристап до информации од јавен карактер, покажа дека веб страната на ЈП Стрежево - Битола, лесно и едностацно може да се добие информација која е од интерес на граѓаните/баратели на информација од јавен карактер и дека истите се јасни, разбирливи и редовно се ажурираат.