Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Порибување на Акумулација Стрежево

На 29 јуни со почеток од 10 часот во близина на браната Стрежево се организира порибување на Акумулацијата Стрежево со благородни и ципринидни видови на риби. Ги покануваме сите заинтересирани граѓани да присуствуваат на настанот. Организатор на порибувањето е Јавното претпријатие Стрежево, како концесионер на рекреативна зона "Риболовна вода - ВЕШТАЧКО ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА СТРЕЖЕВО".