Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Студија за вештачки снег

      Добро познатиот факт за глобалното затоплување, како и честите и непредвидливи климатски промени, условија  ЈП "Стрежево" да превземи чекори за реализирање на можноста за употреба на вештачки снег на скијачките патеки над с. Ниже Поле.
    За таа цел објавен е оглас за Проектна програма за изработка на студија за изводливост за заснежување на скијачките патеки. Во студијата се очекува да има повеке варијантни решенија според основните карактеристики на подрачјето, метеоролошките услови, диспозицијата на објектите итн.  
Ваквите активности се превземат со цел да се овозможат повеке снежни денови на прекрасните скијачки терени над с. Ниже Поле, на задоволство на љубителите на зимските спортови.
 
skicenar