Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

СОСТОЈБА НА ЦЕВКОВОДИ

СОСТОЈБА НА ЦЕВКОВОДИ

sostojba cevkovod front

БРАНА

БРАНА СТРЕЖЕВО

brana strezevo front

Ски центар

СКИ ЦЕНТАР

Ски центар Нижо Поле

Камера Нижополе

КАМЕРА НИЖОПОЛЕ  ВО ЖИВО

Камера ски центар Нижополе

Рибник

Во состав на ЈП “Стрежево“- Битола веќе повеќе од 25 години функционира рибник за виножитна пастрмка, со проточен систем на користење на водата во армирано бетонски базени. Локацијата на рибникот е непосредно низводно од браната “Стрежево“ во с.Црнеец, општина Битола. Вкупната површина изнесува 1,0398 ха.
Одгледувалиштето претставува аквакултурен објект со имплементирани стандарди за добра хигиенска и добра произведна пракса согласно законската легислатива која ја регулира оваа област со цел производство на квалитетен и безбеден производ – конзумна риба.

Продажбата на риба се одвива пред се во Битола и југозапападниот дел од Македонија, во угостителските објекти и рибарниците. Порибителен материјал (рибен помладок) потекнува од регистриран репроцентар.

Рибник ЈП Стрежево ribnik jp strezevo 02 ribnik jp strezevo 03
ribnik jp strezevo 04 ribnik jp strezevo 05 ribnik jp strezevo 06
     

 

 

Слајдер долу

 • Брана

  Брана

  Браната Стрежево е висока земјано - насипна преграда со централно глинено јадро и возводно и низводно потпорно тело од чакал
 • ДЦМ Систем

  ДЦМ Систем

  Наводнувањето е една од основните намени на хидросистемот Стрежево и е застапено на 20200 ha
 • Хидроцентрали

  Хидроцентрали

  Електро-енергетско искористување на хидропотенцијалот на хидросистемот Стрежево
 • 1
 • 2