Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Биланс на водостопанската дејност

По сумирањето на податоците од севкупното работење на ЈП ”Стрежево” го направивме билансот за водостопанската дејност за 2013, 2014 и 2015 година, каде може да се види позитивно движење на севкупното работење на претпријатието. Во поголем дел од дејностите констатирани се рекордни

резултати.

  ПРИЈАВЕНИ ПОВРШИНИ ЗА НАВОДНУВАЊЕ ХА
  2013 г. 2014 г. 2015 г.
2013 г. 4834,33    
2014 г.   5541,12  
2015 г.     6986,63

 

untitled

       
    Број на штети  
  2013 год. 104  
  2014 год. 71  
  2015 год. 64  
       
     

2

  2013 2014 2015
Вкупно потрошена вода m3 58.909.000 36.316.000 39.209.696

Дефекти на ДЦМ

  Број на дефекти 2013 Број на дефекти 2014 Број на дефекти 2015  
  219 125 122  

4